Kaugloetavad veearvestid

Korterite veearvestid

Techemi kuivsüsteemiga ühejoalised veearvestid on ette nähtud nii külma kui ka kuuma vee tarbimise individuaalseks arvestamiseks. Need töötavad nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt paigaldatuna. Nende veearvestite tööpõhimõte rajaneb tiiviku pöörete arvu mõõtmisel proportsionaalselt läbi arvesti voolava vee hulgaga. Tiiviku pöörded edastatakse kuivale rullmehhanismile neljapooluselise magnetsiduri vahendusel. Sel viisil tagatakse süsteemi hermeetilisus. Veearvesti erikonstruktsiooniga magnetsidur (kasutatakse erisulamist valmistatud magnetekraani) on kindlalt isoleeritud väliste magnetväljade mõjust. Tühised survekaod ja suur tehniline töökindlus on saavutatud lihtsa ja töökindla ühejoalise süsteemi abil. Lisaks sellele võimaldab mõõteriista tänapäevane ja töökindel konstruktsioon saavutada mõõtmiste suure täpsuse ja stabiilsuse.

Veearvesti raadiomooduliga AP data III

Veearvesti AP data IIIVeearvesti niisugune mudel on juba varustatud raadiomooduliga. Veekulu arvestatakse kontaktivaba anduriga ning andmed salvestab mooduli elektroonikasüsteem. Andmed jooksva tarbimise kohta näitude võtmise päeval, kuu keskel ja kuu lõpul, samuti informatsioon veearvesti korrasoleku kohta edastatakse sisseehitatud saatjaga ning neid on võimalik vastu võtta väljaspool korterit.

Raadiomooduli tööiga on 10 aastat. See tähendab, et pärast esimest kontrollimist on võimalik asendada vaid veearvesti, ilma et oleks tarvis paigaldada uut raadiomoodulit. Tänu sellele on võimalik vähendada veearvestile tehtavaid kulutusi ligikaudu 50 % võrra.

Raadiomooduliga AP data III varustatud vee-arvestid edastavad raadiolainete kaudu signaale veetarbimise ja mõõteriista tööseisukorra kohta GSM-i teel Techemi arvestuskeskusse. Süsteem data III ei vaja Veearvesti AP data III-2mingeid lisaseadmeid ega kaableid. Peab lisama, et kõik raadiomooduliga veearvestitel on enesekontrolli-funktsioon, tänu millele iga manipuleerimiskatse või tagasivool registreeritakse ja salvestatakse mõõteriista mällu. Muud veakoodid: plommide eemaldamine, tagasivool, arvesti peatamine jne.

Lisaks tavalisse klassi kuuluvatele veearvestitele on Teil võimalus soetada kõige täpsemaid veearvesteid, mis on sertifitseeritud vastavalt Euroopa uuele direktiivile MID, mis tähendab kõrgeimat turgudel saadaolevat klassi.

Tehnilised andmed:

Gabariitpikkus: 80 mm, 110 mm, 130 mm
Q n: 2,5 m³h 1,5 m³h
Мõõteklass: А või B
Q min: Qn25 – klass А
Qn50 – klass B
Rõhukadu 100 mbar juures: 0,25 m³h
Mõõtediapasoon: 0,1-10,000 m3h

Veearvesti “jälgib” pidevalt elaniku käitumist ja veevarustussüsteemi töö õigsust. Mõned veakoodid: plommide eemaldamine, tagasivool, arvesti seiskumine jne.

Veearvesti Vario S

Veearvesti Vario SSeda tüüpi veearvesti peamiseks väärtuseks on asjaolu, et neid saab iga hetk lülitada raadiosüsteemi data III. Veearvesti loendus-mehhanismi baasmudel, millel on lahtivõetav plastkaas, võimaldab paigaldada raadiomooduli andmete juhtmevabaks edastamiseks. Baasmudeli madal hind võimaldab säästa paigaldamiskulusid. Täiendavate moodulite paigaldamine arvesti ühendamiseks automaatse näidulugemissüsteemiga on võimalik igal sobival ajal ning ei võta palju aega.

 

Тehnilised andmed:

Gabariitpikkus: 80 mm, 110 mm, 130 mm
Q n: 2,5 m³h 1,5 m³h
Mõõteklass: А või B
Q min: Qn25 – klass А
Qn50 – klass B
Rõhukadu 100 mbar juures: 0,25 m³h
Mõõtediapasoon: 0,1-10,000 m3h

Selle veearvesti peamine väärtus on asjaolu, et hiljem on võimalik lisada seadmele raadiomoodul ning lülitada veearvesti raadiosüsteemi data III.

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Referentsid

Referentsid

Kontakt

Kontakt