Kaugloetavad soojusarvestid

Soojusmõõtjad

soojusmõõtjaMõõteriistu toodetakse kolme nominaalkuluga: 0,6 m3/ h, 1,5 m3/ h ja 2,5 m3/ h. Soojustarbimise täpne mõõtmine on isegi vähese voolu puhul tagatud tänu mõõteriista kõrgele klassile C – H. Techemi poolt patenteeritud meetod signaali edastamiseks mitmejoaliselt voolumuundurilt kuni arvutini tagab soojuskandja mõõtmise juba alates tiiviku ¼ pöördest, samuti vastupidavuse väliste häirijate suhtes. Niisugune lahendus võimaldab ka tuvastada tiiviku pöörlemissuuna ning ei arvesta tarbimist tagasivoolu puhul. Soojusmõõturid Compact V töötavad nii horisontaalses kui ka vertikaalses asendis.
Soojusmõõturi tööpõhimõte rajaneb soojuskandja kulu ning selle sisse- ja väljavoolutorus temperatuuride erinevuse kohta käiva informatsiooni töötlemisel.

Mõõteriista mäluseade salvestab olenevalt temperatuurivahest eraldi nii külma- kui ka soojusenergia. Kulu määratletakse tiiviku pöörete arvu mõõtmisega, mis on proportsionaalne läbivoolava soojuskandja kogusega. Tiiviku pöörded registreeritakse kolme kontaktivaba (mittemagnetilise) anduriga, mis võimaldavad tuvastada ka pöörlemissuunda.

Niisugune konstruktsioon koos tarkvaraga võimaldab saada mõõtmiste lineaarse karakteristitku.

Konstruktsioonilised iseärasused:

Soojusmõõtur Compact V on arvuti, soojusvoo muundur ja temperatuuriandur üheskoos. See koosneb korpusest ja mõõtekapslist. Arvuti võib programmeerida paigaldamiseks väljavoolutorule (vaikimisi) või sissevoolutorule (tuleb kokku leppida tellimisel). Soojusmõõturitel Compact V on lahtivõetav konstruktsioon. Neis kujutab mõõtekapsel endast omaette metroloogilist ühikut ning selle võib hooldustööde ajaks maha võtta. Sealjuures on korpus kaanega hermeetiliselt suletav. Soojusmõõtur on varustatud uusima näidikuga, millel on 18 arusaadavat näitu, sealhulgas energia, näitude võtmise päev, vool, sisse- ja väljavoolu temperatuur, temperatuuride vahe jne.

Soojusmõõturid Compact V vastavad Euroopa standardi EN 1434 kõigile nõuetele ning on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu uuele direktiivile MID.

Põhilised eelised:

 • Soojuskandja tagasivoolu tuvastamine spetsiaalsete tiiviku pöördeandurite abil.
 • Soojuskandja mitmejoalise etteande kasutamine tagab mõõtmiste suure täpsuse ja stabiilsuse.
 • Soojusmõõturi lahtivõetav konstruktsioon koos mõõtekapsliga tagab mugavuse mõõteriista paigaldamisel ja lahtivõtmisel.
 • Sisseehitatud LC-näidik, millel on lihtsad ja arusaadavad näidud informatsiooni kiireks lugemiseks.
 • Andmete turvaline edastamine tänu nende kodeerimisele ja CRC meetodi kasutamisele.
 • Enesekontrollisüsteem välistab näitude registreerimisel ning lubamatu sekkumise.

Soojusmõõtur Compact V

 

Techem soojusmõõtja

Läbivooluga soojusmõõturid

Qn 0,6 1,5 2,5 m3 / h

 • Näitude võtmine tavapäraselt või raadiosüsteemi abil
 • 18 lihtsa ja arusaadava näiduga näidik, mis võimaldab kiire ligipääsu informatsioonile
 • Voolusuuna tuvastamine
 • Soojusmõõturi lahtivõetav konstruktsioon

 

 

 

Läbivooluga soojusmõõtus TechemLäbivooluga soojusmõõturid

Qn 3,5 6,0 10,0 m3 / h

 • Näitude võtmine tavapäraselt ja raadiosüsteemi abil.
 • 18 selge ja arusaadava näiduga näidik võimaldab kiire ligipääsu informatsioonile.
 • Voolusuuna tuvastamine
 • Kõrge mõõteklassEuroopa klass C-H (samuti MID)

 

Ultraheli-soojusmõõtur

Ultraheli-soojusmooturLäbivooluga soojusmõõturid

Qn 0,6 1,5 2,5 3,5 6,0 10,0 m3 / h

 • Näitude võtmine tavapäraselt või raadiosüsteemi abil.
 • Suur vastupidavus ja avariikindlus.
 • Euroopa klass (MID)

 

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Referentsid

Referentsid

Kontakt

Kontakt