Adapterm

Adapterm – hõlbus ja mugav säästa!

Tänapäeval kasvavad küttekulud pidevalt. Seepärast muutub soojusenergia säästmise probleem üha olulisemaks. Meie lahendus sellele probleemile on süsteem adapterm.
See on väga lihtne ja efektiivne!

adapterm_joonis(1)Intelligentne süsteem adapterm teeb võimalikuks soojusenergia säästmise neis küttesüsteemides, millele on paigaldatud küttekulude jaoturid data III. Süsteem kasutab küttekulude jaoturitelt edastatavaid andmeid soojustarbimise kohta selleks, et määrata kindlaks tegelikult vajalik sisendtemperatuur ning kohandada see tegeliku tarbimisega, muutmata elanike käitumist ja harjumusi, tagades samasuguse soojusmugavuse.

Teie radiaator ei katkesta kunagi õppimist!

Informatsioon, mille alusel süsteem adapterm optimeerib radiaatorite tööd, laekub tänapäevastelt küttekulude jaoturitelt. Vastuvõtja-andmekoguja analüüsib ruumide temperatuuriandmeid ning informeerib adaptermi moodulit kogu hoone antud hetke soojusvajadusest. Adaptermi moodul on ühendatud soojussõlmega ning jälgib, et sisendtemperatuur oleks määratletud optimaalselt. Seega säästetakse energiat, ilma et vähendataks mugavust, millega elanikud on harjunud.

Adapterm

Intelligentne soojuskasutus!

Isegi uus ja häireteta töötav küttesüsteem ei kasuta alati oma võimalusi täielikult ära. Koos süsteemiga adapterm annavad teie radiaatorid täpselt nii palju soojust kui seda vajatakse. Olenemata sellest, millist soojuskandjat ruumide kütteks kasutatakse (õlikatlad, gaasikatlad, soojusvõrk), kohandab adapterm antava soojuse alati vastavalt elanike tegelikele vajadustele. Selle tulemusena alandatakse sisendtemperatuuri ning soojuskaod vähenevad.

Neile, kes mõtlevad arukalt!

Kütesüsteemide moderniseerimiseks kasutatavad klassikalised vahendid, mille eesmärk on alandada soojusenergia tarbimist, on seotud suurte kulutustega ning nõuavad suuri jõupingutusi. Süsteem adapterm pakub lihtsat ja soodsat alternatiivi. See süsteem tasub end ära juba algusest peale. Soojakulud vähenevad oluliselt, tõstes hoone väärtust ja atraktiivsust.

Eelised, mis veenavad:

  • Energiatarbimise vähenemine – Adapterm vähendab soojusenergia tarbimist kohe pärast käivitamist keskmiselt rohkem kui 10 %, ent vähemalt 6 % (mida on kinnitatud uuringutega).
  • Soojusmugavus jääb samale tasemele. Elanikud kütavad oma kortereid nagu varemgi vastavalt oma harjumustele ning tunnevad pidevalt rõõmu soojusmugavuse üle.

Peamised eelised:

  • Garanteeritud energiasääst ligikaudu 10 % elanike samasuguse käitumise juures – soojussõlm annab nii palju energiat kui seda on tarvis.
  • Juba töötava energiasäästusüsteemi kasutamine – küttekulude jaoturid data III.
  • Süsteemi probleemideta paigaldamine – ei ole müra, mustust ning elanikele ei tekitata ebamugavusi.
  • Iseõppiv süsteem – kohandab sisendtemperatuuri optimaalselt elanike tegeliku soojusvajaduse järgi (max – 6 K).
  • Elanike rahulolu – ei ole vaja muuta nende harjumusi, küttekulud vähenevad.
  • Suurepärane alternatiiv keskkütte uuendamise kallitele süsteemidele.
  • Väiksemad kulutused – paremad tulemused – suurem kasu!

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Referentsid

Referentsid

Kontakt

Kontakt