Soojuspumbasüsteemid

Soojuspumbasüsteemid

Soojuspumbasüsteem Põlvamaal

Paigaldati geoTHERM VWS 141/2, koos VPS 500/2 akupaagi ja VPM20/25 tarbeveejaamaga.
Kliendil oli eelnevalt õliküttel töötav katlamaja, mis asus elumajas. Soojuspumbaruum tuli saunamajja ning kaks maja ühendati välistrassiga. Soojuspumbaga köetakse nii elumaja kui ka saunamaja põranda- ja radikakütet. Soojuspump juhib elumajas olevat põrandakütte- ja radikakütte segusõlmesid. Tarbevesi läbi VPS/2 akuupaagi ja VPM tarbeveejaama jõuab saunamajja. Tulevikus on võimalus lisada päikeseküttejaam akupaagile, et toota tarbevesi ja aidata kütet.
Soojuspumba ja akupaagi vahel asub 3-tee ventiil, mis on juhitud soojuspumba poolt. Tarbevee tootmisel suunatakse energia akupaagi ülemistesse kihtidesse, kütmisel akupaagi keskele. See annab eelise tarbevee kiireks tootmiseks ning minimaliseerib energiakulu, sest ei köeta seda osa akupaagist mida sellel hetkel pole tarvis.

Soojuspumbasüsteem Ihastes, Tartumaal

Paigaldati Vaillant geoTHERM VWS 141/2 koos VPS 500/2 akupaagi ja VPM 25/30 tarbeveejaamaga.

Kliendil oli varem töötav õliküttekatlamaja. Esimesel korrusel põrandaküte ja teisel korrusel radiaatoriküte. Soojuspumba lisamisega hakkas soojuspump juhtima kogu majja antavat soojust. Lisaküttena jäi alles õliküttesüsteem. Varem tootis tarbevee samuti õlikatel, nüüd liigub VPM tarbeveemoodulist soe vesi olemasolevasse õlikatla kuumaveeboilerisse ja sealt edasi tarbijateni. Süsteem on valmidusega liita igal ajal VPS/2 akupaagile päikeseküttemoodul ning kasutada tarbevee tootmiseks ja küttetoeks päikeseenergiat.

Soojuspumbasüsteem Puhjas, Tartumaal

Paigaldati Vaillant geoTHERM VWS 81/2, koos VPS 300/2 akupaagi ja VPM 20/25 tarbeveejaamaga.

Soojuspump töötab akupaaki. Akupaagi energiast tehakse tarbeveejaamaga soe vesi. Ka siin on kliendil võimalus tulevikus lihtsalt lülituda päikeseküttele, saades tasuta energiat tarbevee tootmiseks ja küttetoeks. Soojuspump juhib mõlemat, nii põrandakütte, kui ka radiaatorkütte kontuuri. Sõlmedena kasutati kahte tehasevalmistatud Tiemme segusõlme, mis on väga kompaktsed, isoleeritud ja näevad seinal viisakad välja ning samuti hoiab kokku paigaldusaega.

Soojuspumbasüsteem Saadjärvel, Tartumaal

Paigaldati Vaillant geoTHERM VWS 141/1 koos VPS 300/2 akupaagi ja VPM20/25 tarbeveejaamaga.

Tegemist oli õliküttel töötava katlamajaga. Kuna aga selline kütteviis aina kallineb, siis mindi soodsama kütteliigi peale, samal ajal säilitati õliküte külmal ajal tippude katmiseks. 14kW soojuspumbaga peaks kaasnema juba ka akupaak ning ka sel objektil sai paika 300l VPS/2 paak. Tarbevesi tehakse VPM tarbeveejaamaga, mis käib enne tarbijateni jõudmist läbi olemasoleva õlikatla veemahutist. Perspektiivis saab lisada kütte- ja tarbevee tootmist toetav päikesekütte mooduli.

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Referentsid

Referentsid

Kontakt

Kontakt